Riktade annonser på Facebook

Ibland när jag sitter på Facebook dyker det upp annonser som jag reagerar på och senaste i raden är en annons från Sveriges Begravningsbyråers Förbund – SBF.

SBF om begravning

Först och främst så förstår jag inte varför de riktat annonsen till mig. Är jag så gammal (42) eller är det bara okunskap kring hur Facebook annonsering fungerar? Är det inte bättre att kanske rikta annonsen mot en bättre åldersgrupp? Frågan är egentligen om det är smart av SBF att över huvud taget annonsera på Facebook. Sen kan man ju undra över vilka dessa 452 gilla personerna är. Ingen gillar begravning förutom byråerna då!

Vi på SEO Sverige vet hur annonsering på Facebook fungerar, så välkommen att kontakta oss för lyckade kampanjer!

/Fredrik