Sociala medier

Sociala medier är en av de snabbaste växande medier i Sverige just nu, vilket säger en hel del!

Social marknadsföring är fortfarande i sin linda, men finns det idag stora möjligheter för företag att dra nytta av sociala medier för att bygga relationer med sina potentiella kunder och befintliga kunder.

Med sociala medier kan man även bygga upp sitt varumärke och hantera sitt rykte på nätet.

Det som är stort inom sociala medier i Sverige idag är Facebook och Twitter.